Styrelsemöte Rengsjö Framtid

7 januari 2011

På måndag den 10 januari kl 19 har föreningen Rengsjö Framtid det här årets första styrelsemöte på Ringshög. Som vanligt är alla intresserade Rengsjöbor välkomna att vara med på mötet och informera sig om de ärenden som föreningen tar upp. På dagordningen står bl a rapporter från arbetsgrupperna, hur gör vi föreningar i Rengsjö med O-ringen som förlägger två tävlingsdagar till Glösbo, vad händer med äldrevårdsprojektet, majkasen i centrum, bostadsenkäten mm. Manusstopp för nästa nummer av Rengsjöbladet är den 1 februari.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445