Inga förändringar på Ringshög

14 april 2011

Det blir inga förändringar i restaurangen på Ringshög. Det säger idag kommunens kostchef Carina Englund med anledning av att kommunstyrelsen beslutat att restaurangen skall inordnas under kostenheten. -Maten ska fortsättningsvis också tillagas i Ringshögs kök men personalen där kommer att från i höst tillhöra kostenheten. Det innebär samordningsvinster vid gemensamma utbildningar t ex och även administrativt. Vid skollov, då det är lite förskolebarn på skolan, kan man tänka sig att deras mat lagas på Ringshög och fraktas till skolan. På så sätt får Ringshög ökade intäkter, säger Carina Englund. Hon säger sig också vara väl medveten om den sociala betydelse som Ringshögs restaurang har och det finns absolut inga planer på att maten skall tillagas på annat håll och transporteras till Ringshög. Det går heller inte att laga både skolans och Ringshögs mat på ett enda ställe. Det klarar inget av köken av, säger Carina Englund och avfärdar därmed alla farhågor om att Ringshögs restaurang skulle vara på väg att försvinna.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445