Distriktssköterskan tillbaka

18 april 2011

Tisdag den 26 april mellan kl 9.00 och 11.00 öppnar distriktssköterskemottagningen på Ringshög igen sedan blir det varje tisdag och samma tid. Men det gäller bara invånare i Rengsjö/Växbo som är 75 år och äldre och som av hälsoskäl inte kan ta sig till Bollnäs. Och bokning av tid för provtagning måste först göras på tel 662210 vardagar 8-9. Det är även tänkt att en familjeläkare en dag varannan vecka ska finnas på Ringshög för medicinsk genomgång. Även för sådana besök måste tid bokas i förväg. Den här servicen är en del av den satsning som nu sker i det s k Rengsjöprojektet.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445