Ny ordförande i Rengsjö Framtid

12 mars 2009

Vid Rengsjö Framtids årsmöte på onsdagskvällen valdes Birgitta Hildingsson till ny ordförande i föreningen. Hon efterträder Thomas Backan som initierat och lett föreningen under det första verksamhetsåret. Nya suppleanter i styrelsen blev Katarina Ceder Bång och Nicklas Fredriksson. Ingvar Ingeroth kvarstår som kassör och Peter Eriksson som sekreterare. Övriga i styrelsen är Anneli Wiklund, Urban Larsson, Ingmari Antonsson och Göran Bernstål. Årsmötet föregicks av filmvisning då Rengsjöbördige Berndt Persson visade sin naturfilm ”Liv i gammelskog” och Ylva Olofsson från projekt Hälsingegårdar redogjorde för vad en Hälsingegård är och vad en klassificering till världsarv innebär.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445