Många kom till bokföreläsningen

3 december 2012

Trots den stränga kylan på måndagen hade ett 60-tal rengsjöbor och även tillresta utifrån vågat sig till Ringshög för att lyssna på Daniel Waluszewski som skrivit boken om sin egen farfars liv bl a i Rengsjö. Daniel trotsade också kylan och bilade tur och retur Stockholm -Rengsjö samma dag. Han hann också med en punktering strax söder om Bollnäs innan han klarade av de två föreläsningarna i Rengsjö. Många som kom för att lyssna på honom hade själva personliga minnesbilder från Berga-lägret dit Daniels farfar kom från krigets fasor i olika koncentrationsläger. En del hade också fotografier med sig och en släkting till Daniels farmor fanns i publiken. För Daniel själv blev besöket mycket intressant och han hade fullt arbete med att sälja och signera sin bok ”Med en blick över axeln”. Författarbesöket var ett samarrangemang av Rengsjö Framtid och Studieförbundet Vuxenskolan.

Daniel höll två intressanta föreläsningar i Rengsjö om sin farfar krigsflyktingen från Polen och båda träffarna var välbesökta.

Några av de som kom hade med sig fotografier av Daniels farmor och farfar. Här är det Signhild Backan som berättar för Daniel hur hon lärde känna dem.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445